4 Aco DMT en pols

La 4-AcO-DMT (també coneguda com a O-acetilpsilocina, 4-acetoxi-DMT o psilacetina) és una triptamina psicodèlica produïda sintèticament. És la forma acetilada de la psilocina alcaloide de bolets de psilocibina i és un homòleg inferior de 4-AcO-DET, 4-AcO-MiPT i 4-AcO-DiPT.

IUPAC: acetat de 3-[2-(Dimetilamino)etil]-1H-indol-4-il
Fórmula molecular: C14H18N2O2
CAS#: 92292-84-7
Sinònims: O-acetilpsilocina, 4-acetoxi-DMT, psilacetina
Aspecte: pols blanca
Puresa: 99%

caCatalà